Skip links

Giới thiệu về 3M

Thông tin Công ty 3M

3M là một doanh nghiệp hoạt động dựa trên những mục đích cụ thể. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, đồng thời hợp tác với họ để giải quyết một số thách thức lớn nhất của nhân loại.

Tuyển dụng 3M

Hãy tham gia vào đội ngũ những người sáng tạo tận tâm của 3M để tác động và thay đổi cách sống của mọi người trên thế giới.

Quan hệ nhà đầu tư

Tìm thông tin về hoạt động tài chính của 3M và các bài giới thiệu của công ty trong thời gian gần đây

Phát triển bền vững

Hãy xem các chuyên gia của 3M sử dụng khoa học, công nghệ và hợp tác để vượt qua những khó khăn và cải thiện cuộc sống trên toàn thế giới.

Phát triển bền vững tại 3M

3M cam kết thực hiện mục tiêu trung hòa cacbon, tiết kiệm lượng tiêu thụ nước và cải thiện chất lượng nước.
3M đầu tư vào quỹ TPG Rise Climate
3M cam kết giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhựa xuống 125 triệu pound trước năm 2025.
Báo cáo về phát triển bền vững năm 2021
Previous
Next

Áp dụng khoa học để cải thiện cuộc sống

Một trong những giá trị cốt lõi của 3M là nỗ lực phát triển bền vững.

Chúng tôi luôn khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành, qua việc thành lập chương trình Pollution Prevention Pays mang tính đột phá vào năm 1975. Sáng kiến này tiếp tục lớn mạnh, cũng như các dự án gần đây, bao gồm việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường các giải pháp tuần hoàn và phát triển các chương trình tình nguyện nhằm phát triển kỹ năng.

Cùng với đội ngũ nhân viên, khách hàng, đối tác, chính phủ và cộng đồng, 3M cam kết thực hiện phương pháp hợp tác, dựa trên cơ sở khoa học để giải quyết những thách thức chung trên toàn cầu, hướng tới mục tiêu cải thiện cuộc sống.

Tiến trình hướng tới mục tiêu năm 2025 của 3M

Thước đo chuẩn xác cho quá trình phát triển của chúng tôi đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2025 là ở các con số. Thành thật mà nói, chúng tôi đã làm tốt ở một số lĩnh vực và cần phải làm tốt hơn ở những lĩnh vực khác. Mặc dù một số mục tiêu có thể quá tham vọng, nhưng chúng tôi sẽ không hạ thấp tầm nhìn của mình. Thay vào đó, chúng tôi sẽ khám phá những phương pháp mới để nâng tầm những tiêu chuẩn thường thấy.
Kể từ năm 1932, chúng tôi đã đi đầu trong việc áp dụng các chương trình và chính sách để bảo vệ môi trường, cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội và duy trì tiềm lực kinh tế.

Nhãn hiệu & Đối tác